A+ A A-

Velkommen til Nami

"Nami skal være en viktig bidragsyter til å øke folks bevissthet og livskvalitet gjennom et helhetlig behandlingstilbud innen stressrelaterte plager".

                                                                                                           Nami 2011 

 

Nami leverer helsefremmende tilbud til de som opplever at stress er med på å ødelegge hverdag og helse. Tilbudet baserer seg på kurs innen Meditasjon i Bevegelse, enkeltbehandlinger i form av NADA akupunktur og soneterapi, samt kurs i Mindfulness og Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR).

Hensikten med NADA akupunktur og soneterapi er å gi stressreduserende behandlinger til de som trenger et ekstra løft i hverdagen.

Med Mindfulness, Meditasjon i Bevegelse og MBSR lærer du mentale treningsteknikker så du selv kan skape din egen stressfrie sone. For det er nettopp du som bestemmer over din egen hverdag og som dermed har evnen til å påvirke den på en positiv måte.

Nye linjer | 2012

NAMI | STAVERNSVEIEN 2, 3264 LARVIK | TLF: 924 31 917 | KATE@NAMI.NO

Logg inn or Registrer

LOG IN